ΑρχικήΥΠΗΡΕΣΙΕΣΔιαγνωστικό Τμήμα

Διαγνωστικό Τμήμα

Στο Οφθαλμολογικό Κέντρο Διαύγεια μπορείτε να κάνετε:

 • Διαθλαστικό έλεγχο και συνταγογράφηση γυαλιών
 • Ορθοπτικό έλεγχο
 • Σκιασκοπία
 • Κερατομετρία
 • Έλεγχο χρωματικής αντίληψης
 • Μέτρηση ενδοφθάλμιας πίεσης
 • Βυθοσκόπηση με ψηφιακή φωτογραφική απεικόνιση
 • Οφθαλμολογική εξέταση σε παιδιά
 • Έλεγχο για γλαύκωμα
 • Μελέτη και εφαρμογή βοηθημάτων χαμηλής όρασης
 • Προεγχειρητική εξέταση για διαθλαστικές επεμβάσεις με excimer laser
 • Προεγχειρητική εξέταση για καταρράκτη
 • Εξέταση για την εφαρμογή φακών επαφής
   

Σε συνεργαζόμενες οφθαλμολογικές κλινικές πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ειδικές εξετάσεις:

 • Οπτικά πεδία
 • Τοπογραφία κερατοείδους με PENTACAM
 • Οπτική τομογραφία συνοχής – OCT
 • Βιομετρία IOL MASTER
 • Ενδοθηλιοσκόπηση
 • Φλουορoαγγειογραφία